Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
REGULAMIN IX ZLOTU
#1
ponizej regulamin IX OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU CABRIO

[center][Obrazek: bfbc246199cafa82med.jpg][/center]

1. Charakterystyka Imprezy.
1.1. „IX OGÓLNOPOLSKI ZLOT CABRIO POZNAŃ 2011” to impreza samochodowa, turystyczno – rekreacyjna przeznaczona dla miłośników kabrioletów zrzeszonych w Cabrio Club Polska.
1.2. Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem IX OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU CABRIO POZNAŃ 2011.

2. Organizatorzy Imprezy.
2.1. Stowarzyszenie Miłośników Kabrioletów CABRIO CLUB POLSKA

3. Biuro Imprezy.
3.1. Biuro Imprezy będzie czynne w trakcie trwania zlotu w dniach 30.04.-03.05.2010roku, w Hotelu Orange w Przeźmierowie (ul. Poznańska 14a, Telefon: +48 61 651 86 00, Fax: +48 61 651 86 01, <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.hotelorange.pl">www.hotelorange.pl</a><!-- w -->).

4. Terminy i zgłoszenia.
4.1. „IX OGÓLNOPOLSKI ZLOT CABRIO POZNAŃ 2011” odbędzie się w dniach 30.04.-03.05.2011 roku w Poznaniu i okolicach.
4.2. Otwarcie listy zgłoszeń - zgłoszenia przyjmowane są za pomocą deklaracji składanych na stronie <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.cabrio-club.pl">www.cabrio-club.pl</a><!-- w -->
4.3. Zamknięcie listy zgłoszeń – (organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zgłoszeń w przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu wolnych miejsc). Przewidywany termin zamknięcia listy zgłoszeń – 5 kwiecień 2011.
4.4. Po terminie 5 kwietnia 2011 zapisy będą możliwe ale uwarunkowane to jest dostępnością wolnych miejsc.
4.5. Potwierdzenie uczestnictwa w Zlocie odbywa się na podstawie wpłat na numer konta który zostanie podany każdemu kto zadeklaruje uczestnictwo za pośrednictwem PW lub e-maila.
4.6. Zwrot wpisowego może nastąpić tylko w przypadku odwołania IMPREZY lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia. W innych przypadkach wpisowe nie będzie zwracane.
4.7. Liczba zgłoszeń na „IX OGÓLNOPOLSKI ZLOT CABRIO POZNAŃ 2011” jest ograniczona.
4.8. Liczba zgłoszeń do udziału w rajdzie turystyczno-krajoznawczym „Wielkopolskie Gran Turismo” jest ograniczona.
4.9 Organizator Zlotu ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Zlocie bez podania przyczyny odmowy.

5. Program zlotu

SOBOTA [30.04.2011]
rejestracja załog i zakwaterowanie
[materiały zlotowe będą wydawane w recepcji hotelu]
godz. 19:00
wspolna biesiada

NIEDZIELA [01.05.2011]
rejestracja załog i zakwaterowanie
[materiały zlotowe będą wydawane w recepcji hotelu]
od godz. 7:00 do godz. 10:00
śniadanie [bufet szwedzki]
dla osób nocujących w piątek
godz. 11:30
wyjazd z HOTELU ORANGE na Tor Poznan
od godz. 14:30/15:00
POM lub okolicy
godz. 18:30
biesiada w hotelu ORANGE
[grill pod gwiazdami]
konkursy z nagrodami

PONIEDZIAŁEK [02.05.2011]
od godz. 7:00 do godz. 9:00
śniadanie [bufet szwedzki]
dla osób nocujących w sobotę
godz. 9:00
odprawa przed Rajdem Turystycznym:
a. omowienie regulaminu rajdu
b. rozdanie numerów startowych
c. rozdanie itinererów rajdowych
godz. 9:30
start pierwszej załogi w Rajdzie Turystycznym [trasa 115km]
ok. godz. 17:30 /18:30
spodziewany jest powrót załóg z trasy RAJDU
godz. 19:00
biesiada w hotelu ORANGE
zabawa taneczna z udziałem DJ’a [oświetlenie, nagłośnienie]
ok.godz. 21:00 ogłoszenie wyników RAJDU TURYSTYCZNEGO
[rozdanie nagród za miejsca 1-3]

WTOREK [03.05.2011]
od godz. 7:00 do godz. `10:00
śniadanie [bufet szwedzki]
dla osób nocujących w sobotę
godz. 10:00
pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników ZLOTU
godz. 11:00
oficjalne zakończenie ZLOTU i wręczenie pamiątkowych pucharów

6. Wysokość wpisowego.
6.1. Ustala się wysokość wpisowego w wysokości 50,00 PL/samochód[załoga]

 identyfikatory [dla każdego członka załogi]
 okolicznościowe smycze [dla każdego członka załogi]
 okolicznościowe nalepki [dla każdego członka załogi]
 pamiątkowy puchar [1 szt./załogę]
 itinerer RAJDU TURYSTYCZNEGO [1 szt./załogę]
 okolicznościowe koszulki [dla każdego członka załogi]

7. Władze Zlotu.
 Komandor Zlotu - 8002
 Komisja Zlotu - Ferguss [Przewodniczacy Komisji], Kst, Salem, The_Saint

8. Zasady uczestnictwa.
8.1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w imprezie „IX OGÓLNOPOLSKI ZLOT CABRIO POZNAŃ 2011”
8.2. Nadzór nad przebiegiem w/w prób sprawuje Komandor Zlotu i Komisja Zlotu, który zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszych zasad. Jest jedyną władzą do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać podczas stosowania niniejszych zasad.

9. Warunki techniczne, bezpieczeństwo oraz oznakowanie samochodów biorących udział w imprezach
9.1. Zgłoszone do IMPREZY samochody muszą być przedstawione do Badania Kontrolnego (BK) bezpośrednio przed startem do rajdu turystycznego.
9.2. Samochód nie spełniający wymogów regulaminu IMPREZY nie zostanie dopuszczony do startu – wykluczenie załogi;
9.3. Samochód przedstawiony do BK musi być oznakowany numerami startowymi oraz naklejką zlotową.
9.4. Samochód musi być sprawny technicznie i posiadać wyposażenie zgodne z prawem o ruchu drogowym a kierowca obowiązany jest przedstawić wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu i dopuszczające do ruchu po drogach publicznych

10. Załoga
10.1. Załogę stanowi kierowca i pilot oraz inni zgłoszeni i zarejestrowani uczestnicy imprezy „IX OGÓLNOPOLSKI ZLOT CABRIO POZNAŃ 2011”
10.2. Dopuszcza się możliwość startu w Rajdzie Turystycznym bez pilota.

11. Rajd turystyczny - charakterystyka.
11.1. Impreza ma na celu zapoznanie uczestników z pięknymi zakątkami Wielkopolski.
11.2. Trasę Rajdu Turystycznego należy pokonać zgodnie z otrzymanym itinererem.
11.3. Długość całej trasy – ok. 115 km.
11.4. Trasa Rajdu ułożona została tak, żeby sprawiła więcej przyjemności i rozrywki niż trudu. Udział dzieci jak najbardziej wskazany!
11.5. Przewidywany czas na pokonanie całej trasy, znalezienie odpowiedzi na postawione w karcie pytanie oraz na wykonanie zadań – ok. 6 godzin.
11.6. Komplety dokumentów zostaną wydane na odprawie załóg i będą odbierane na mecie i punktach kontroli znajdujacych sie na trasie rajdu;
11.7. UWAGA! Odwiedzane miejsca posiadają parkingi płatne.

12. Ubezpieczenie
12.1. Wszyscy uczestnicy (kierowca) obowiązani są posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

13. Reguły przejazdu Rajdu Turystycznego
13.1 Zasady rozgrywania rajdu turystycznego oparte są na ogólnie przyjętych zasadach rozgrywania tego typu imprez i rozegrane zostaną z wykorzystaniem itinerera nawigacyjnego, oraz z wykorzystaniem itinerera z natury (zdjęcia, pytania).
13.2 Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przejścia, przejazdu trasy rajdu zgodnie z wskazówkami oraz itinererem i wykonania zadań dodatkowych znajdujących się na kartach pytań dołączonych do każdego etapu.
13.3 Start do Rajdu Turystycznego odbędzie się o godz. 9:30 zmiejsca podanego przez Komandora w czasie odprawy przed Rajdem Turystycznym.
13.4 Każda ze startujących Załog otrzyma Kartę Drogową której zgubienie lub dokonanie w niej przeróbek spowoduje naliczenie dodatkowych 20 punktów karnych.

14. Punktacja
14.1 Typy punktacji
- punkty za pytania - za odpowiedź na pytanie związane z odwiedzanym obiektem wymagające znalezienia odpowiedzi na pytanie w terenie lub odpowiedzi na pytania tematyczne - 1 pkt.
- punkty krajobrazowe - za odpowiedź na pytanie związane z odwiedzanym miejscem wymagające znalezienia odpowiedzi w zasięgu wzroku - 1 pkt
- punkty za zadania – za odpowiedź na ułożone zagadki czy zadania do wykonania w określonych miejscach - 1, 2, 3, 5 lub 10 pkt.
14.2 Punktacja - wyniki liczone będą dla każdego etapu osobno (1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź). Suma punktów obydwu etapów stanowi o całkowitej liczbie punktów uzyskanych w rajdzie turystyczno-nawigacyjnym.

15. Klasyfikacja i nagrody
15.1. Klasyfikacją zostaną objęte wszystkie załogi, które uzyskają punkty za przejazd całej trasy każdego z etapów rajdu. Największa ilość zdobytych punktów z odpowiedzi na pytania, wykonania zadań oraz najmniejsza ilość punktów karnych decyduje o zwycięstwie.
15.2. W przypadku jednakowej ilości punktów o zwycięstwie decydować będzie dodatkowy test oparty na pytaniach otwartych.
15.3. Najlepszym załogom zostaną przyznane nagrody [miejsca 1-3].

16. Udzielanie pomocy
16.1. Uczestnicy zobowiązani są do udzielenia pomocy innym uczestnikom i użytkownikom dróg w razie zauważenia wypadku. Obowiązek udzielenia pomocy ogranicza się do wypadków, w konsekwencji których uczestnicy doznali poważnych obrażeń powodujących zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego.

17. Odpowiedzialność Organizatora:
17.1. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania IMPREZY, zarówno w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

18. Dyscyplina podczas trwania imprezy:
18.1. Władze Zlotu, IMPREZY mogą ukarać załogę za brak dyscypliny sportowej. Za nie sportowe zachowanie lub niezastosowanie się do poleceń władz IMPREZY kierownictwa IMPREZY lub innych osób funkcyjnych –50 pkt. Karnych, a w przypadkach drastycznych – wykluczenie z IMPREZY.
18.2 Uczestnicy są normalnymi użytkownikami dróg publicznych RP i muszą przestrzegać obowiązujących na drogach publicznych RP zasad i przepisów drogowych. Za ich naruszenie odpowiada osobiście kierujący pojazdem;

[19. Protesty
19.1. Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Komandora lub Komisji Zlotu.
19.2. Terminy składania protestów:
 w sprawie wykroczeń regulaminowych - godzina po przybyciu na metę IMPREZY
 w sprawie błędów rachunkowych w wynikach prowizorycznych – 30 minut od ich wywieszenia
19.3. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji, protesty zbiorowe, protesty dotyczące zapisów w karcie drogowej nie będą przyjmowane.

20. Kaucja
20.1. Do protestu musi być dołączona kaucja która wynosi 100% wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest jest rozpatrywany przez Komisje Zlotu.

21. Przepisy końcowe:
21.1. organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych i uzupełniających, jak również do całkowitego odwołania IMPREZY;
21.2. W sprawach, które nie zostały ujęte niniejszym regulaminem obowiązuje Kodeks Drogowy


serdecznie dziękuję Przyjaciołom z [Obrazek: 57289d5095926d1bm.jpg] za mozliwość wykorzystania powyższego regulaminu

pozdr.,

t.


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości